Second opinion

deskundigheidsbeoordelingen

Second opinion / deskundigheidsbeoordelingen

ArboHealth verricht ook second opinions/deskundigheidsbeoordelingen. Bent u het niet eens met een medische beoordeling (van UWV, bedrijfsarts of werkgever) dan kunt u bij ons een tweede opinie aanvragen.

 

Rijbewijskeuringen

Om actief deel te kunnen nemen aan het gemotoriseerd verkeer op de Nederlandse openbare wegen, moet u "medisch geschikt" zijn: U moet voldoen aan de eisen voor geestelijke en lichamelijke gezondheid die de minister van verkeer en waterstaat aan rijbewijshouders in de regeling eisen geschiktheid 2000 en in de wijziging.. Lees verder..

Chauffeurskeuringen

Deze medische keuring is voor chauffeurs in beroepsgoederen en/of personenvervoer met een C (E) of D (E) rijbewijs. De keuring voor de chauffeurspas valt onder de CAO Beroepsgoederenvervoer. Er is geen wettelijke verplichting, maar vanuit de CAO moet deze keuring één keer per 5 jaar worden uitgevoerd. Lees verder..