Bedrijfsarts In-Company

core bussiness van ArboHealth is het detacheren van bedrijfsartsen binnen organisaties..

Bedrijfsarts In-Company

De core bussiness van ArboHealth is het detacheren van bedrijfsartsen binnen organisaties, de bedrijfsarts in-company. Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf is er één of meer dagdelen per week een bedrijfsarts intern aanwezig. Naast verzuim- en reïntegratie-vraagstukken kan deze ook niet-verzuimende medewerkers met vragen en/of klachten over arbeid en gezondheid deskundig adviseren. Een ziekmelding kan dan veelal worden voorkomen. Ook kan de bedrijfsarts geconsulteerd worden met vragen over de algehele gezondheid. Hierdoor zal vaak een bezoek aan de huisarts overbodig zijn (brugfunctie). Gezien het toenemende huisartsentekort met lange wachttijden, slechte bereikbaarheid, etc. is dit natuurlijk alleen maar toe te juichen.

Door de interne aanwezigheid van de bedrijfsarts is het contact met de managers, die primair verantwoordelijk zijn voor het verzuim, laagdrempelig en veel intensiever. Dit komt de kwaliteit van verzuimbegeleiding en reïntegratie zeker ten goede. De bedrijfsarts kan zo ook een ondersteunende en coachende rol vervullen met betrekking tot verzuimbegeleiding vanuit de lijn, het voeren van verzuimgesprekken, etc.

 

Arbo Medical Consultancy

ArboHealth kan ook ingeschakeld worden op het moment dat er een medisch en/of arbeidsgezondheidskundig probleem zich voordoet. In overleg met werkgever en werknemer wordt er geadviseerd en gezocht naar een oplossing. Om ArboHealth te kunnen consulteren... Lees verder..

Detachering / Solliciteren

Durf je het aan? Wij zoeken jou!
ArboHealth zoekt op korte termijn (basis)artsen voor detachering binnen de Sociale Geneeskunde.. Lees verder...