Levens- en Arbeidsongeschiktheidskeuringen

Levens- en arbeidsongeschiktheidskeuringen.

Arbeidsongeschiktheidskeuringen

ArboHealth verricht medische beoordelingen om de belastbaarheid van een cliënt vast te stellen. Op basis hiervan kan beslist worden welk traject er met de cliënt bewandeld gaat worden (belasten met reguliere arbeid, met passende werkzaamheden, met activeringswerk of dagbesteding). ArboHealth heeft veel ervaring met het verrichten van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen voor Gemeenten (Sociaal Medische Advisering).

Chauffeurskeuringen

Deze medische keuring is voor chauffeurs in beroepsgoederen en/of personenvervoer met een C (E) of D (E) rijbewijs. De keuring voor de chauffeurspas valt onder de CAO Beroepsgoederenvervoer. Er is geen wettelijke verplichting, maar vanuit de CAO moet deze keuring één keer per 5 jaar worden uitgevoerd. Lees verder..

Rijbewijskeuringen

Om actief deel te kunnen nemen aan het gemotoriseerd verkeer op de Nederlandse openbare wegen, moet u "medisch geschikt" zijn: U moet voldoen aan de eisen voor geestelijke en lichamelijke gezondheid die de minister van verkeer en waterstaat aan rijbewijshouders in de regeling eisen geschiktheid 2000 en in de wijziging.. Lees verder..